Zarządzenie nr 1/2022 Burmistrza Nowogrodźca

Zarządzenie nr 1/2022 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 10.01.2022 w sprawie wyboru oferty w postępowaniu pn:Badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu za rok 2021 i 2022 przez biegłego rewidenta.