Zaproszenie do złożenia oferty wraz z formularzem cenowym na dostawę mięsa i wyrobów wędliniarskich dla SP ZOZ w Nowogrodźcu.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu zaprasza do złożenia oferty  wraz z formularzem cenowym na dostawę mięsa i wyrobów wędliniarskich. Zapraszamy do korzystania ze zdalnej formy obsługi, czyli wysłania oferty cenowej na nasz adres e-mail: kontakt@spzzoz.eu Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert to 21.06.2022 r. do godz.12.00. Zapraszamy do złożenia oferty,