Aktualizacja – Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę pieluchomajtek i majtek chłonnych wraz z innymi artykułami higienicznymi

Witam serdecznie
w załączeniu przekazujemy Państwu zaproszenie do złożenia oferty  wraz z formularzem cenowym w postępowaniu:Dostawa pieluchomajtek i majtek chłonnych wraz z innymi artykułami higienicznymi dla Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ul. Lubańskiej 16, należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. A. Asnyka 55

W trosce o bezpieczeństwo pracowników i klientów zapraszamy do korzystania ze zdalnej formy obsługi, czyli wysłania oferty cenowej na nasz adres e-mail: kontakt@spzzoz.eu
Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert to 02.04.2020 r. do godz.12.00.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 06.04.2020 r. do godz. 14.00.
Zapraszamy do złożenia oferty.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – pieluchy

Formularz oferta cenowa – pieluchy

 

Aktualizacja

Odpowiedzi do pytań zadanych przez Oferenta w postępowaniu nr:
SPZOZ/251/2020 z dnia 31.03.2020 r. pn. Dostawa pieluchomajtek i majtek
chłonnych wraz z innymi artykułami higienicznymi dla Zakładów Opieki
Zdrowotnej przy ul. Lubańskiej 16, należących do Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu.

Odpowiedzi do pytań zadanych przez Oferenta