Zaproszenie do złożenia oferty – na dostawę pieczywa dla Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ul. Lubańskiej 16, należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. A. Asnyka 55.

Witam serdecznie

w załączeniu przesyłam Państwu zaproszenie do złożenia oferty wraz z formularzem cenowym
na dostawę pieczywa dla Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ul. Lubańskiej 16, należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. A. Asnyka 55.

W trosce o bezpieczeństwo pracowników i klientów zapraszamy do korzystania ze zdalnej formy obsługi, czyli wysłania oferty cenowej na nasz adres e-mail: kontakt@spzzoz.eu

Prosimy o pisemne potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości i odesłanie na adres e-mail.
Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert to 20.03.2020 r. do godz.12.00.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 23.03.2020 r. o godz. 14.00.
Zapraszamy do złożenia oferty,

 

Zaproszenie do skladania ofert – pieczywo

Formularz oferta cenowa pieczywo