Zaproszenie do złożenia oferty – na dostawę mięsa i wyrobów wędliniarskich dla SP ZOZ w Nowogrodźcu.

Witam serdecznie

w załączeniu przesyłam Państwu zaproszenie do złożenia oferty  wraz z formularzem cenowym na dostawę mięsa i wyrobów wędliniarskich dla SP ZOZ w Nowogrodźcu.
W trosce o bezpieczeństwo pracowników i klientów zapraszamy do korzystania ze zdalnej formy obsługi, czyli wysłania oferty cenowej na nasz adres e-mail: kontakt@spzzoz.eu

Prosimy o pisemne potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości i odesłanie na adres e-mail.
Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert to 24.03.2020 r. do godz.12.00.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 25.03.2020 r. do godz. 14.00.
Zapraszamy do złożenia oferty.

Zaproszenia do skladania ofert na dostawę mięsa i wędlin

Formularz oferta cenowa mięso i wędliny