Zaproszenie do złożenia oferty-dostawa wyposażenia dla Zakładu Rehabilitacji Leczniczej w ramach zadania „Zakup pierwszego wyposażenia dla zakładów przy ul. Cichej 4” Termin składania ofert: 17.12.2019 r.

Działając zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2018. 1986, t.j.z dnia 2018.10.16) zwracamy się zaproszeniem do złożenia oferty cenowej na :

-dostawę wyposażenia dla Zakładu Rehabilitacji Leczniczej w ramach zadania „Zakup pierwszego wyposażenia dla zakładów przy ul. Cichej 4” ,

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

Zaproszenie do skladania ofert dostawa wyposażenie zakładu rehabilitacji SPZOZ Nowogrodziec

formularz ofertowy wyposażenie Zakładu Rehabilitacji Leczniczej

Termin składania ofert: 17.12.2019r., godzina 12:00.