Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę nabiału w 2022 roku

Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu zaprasza do złożenia oferty  wraz z formularzem cenowym na dostawę nabiału dla SP ZOZ w Nowogrodźcu. Termin składania ofert to 29.03.2022 r. do godz.12.00.Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 30.03.2022 r. do godz. 14.00.Zapraszamy do złożenia oferty,