Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę nabiału w 2022 roku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu zaprasza do składania ofert wraz z formularzem cenowym na dostawę nabiału dla SP ZOZ w Nowogrodźcu.

Termin składania ofert to 29.03.2022 r. do godz.12.00.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 30.03.2022 r. do godz. 14.00.
Zapraszamy do złożenia oferty.