ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY – biegły rewident

W dniu 27.12.2021r. Zamawiający dokonał uzupełnienia treści ogłoszenia o brakujący załącznik, tj. wzór umowy.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 161/2021 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 22 grudnia 2021 roku, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: „Badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu za rok 2021 i 2022 przez biegłego rewidenta”.