Zaproszenie do złożenia oferty – na realizację kompleksowych usług pralniczo- dezynfekcyjnych bielizny i odzieży szpitalnej wraz z maglowaniem lub prasowaniem, drobnymi naprawami oraz odbiorem i dostawą do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego „Dom Opieki Specjalistycznej” oraz Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu

Witam serdecznie

w załączeniu przesyłam Państwu zaproszenie do złożenia oferty  wraz z formularzem cenowym
na realizację kompleksowych usług pralniczo- dezynfekcyjnych bielizny i odzieży szpitalnej wraz z maglowaniem lub prasowaniem, drobnymi naprawami oraz odbiorem i dostawą do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego „Dom Opieki Specjalistycznej” oraz Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu.
Prosimy o pisemne potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości i odesłanie na adres e-mail.
Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert to 06.03.2020r. do godz.12.00.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 10.03.2020r. o godz. 14.00.
Zapraszamy do złożenia oferty,

Sandra Bochenek
Sekretariat SP ZOZ

(75) 731-63-16

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz oferta cenowa