Dostawa nabiału- termin składania ofert: 21 marca 2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Działając zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 z późniejszymi zmianami) zwracamy się z zaproszeniem do złożenia oferty cenowej na dostawy nabiału dla Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ul. Lubańskiej 16, należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu przy ul. Adama Asnyka 55

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

Termin składania ofert: 21 MARCA 2018 r. godzina: 12:00

Zaproszenie do złożenia ofert- nabiał

FORMULARZ nabiał