Dostawa artykułów spożywczych- termin składania ofert 21 marca 2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Działając zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 z późniejszymi zmianami) zwracamy się z zaproszeniem do złożenia oferty cenowej na dostawy artykułów spożywczych dla Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ul. Lubańskiej 16, należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. A. Asnyka 55.

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

Termin składania ofert: 21 MARCA 2018 r. godzina: 12:00

Zaproszenie do złożenia ofert- art. spożywcze

FORMULARZ art. spożywcze-