Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawa leków i produktów leczniczych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu

Ogłoszenie o wyniku postępowania znak sprawy nr ZPN-SPZOZ/01/2020

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu – Dostawa leków i produktów leczniczych

Pytania i odpowiedzi -część druga (od dnia 13 do 18 marca 2020 r.)- Dostawa leków i produktów leczniczych- – Ogłoszenie nr 520902-N-2020 z dnia 2020-03-06 r.

Pytania i odpowiedzi- Dostawa leków i produktów leczniczych – Ogłoszenie nr 520902-N-2020 z dnia 2020-03-06 r.

Dostawa leków i produktów leczniczych – Ogłoszenie nr 520902-N-2020 z dnia 2020-03-06 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym na wykonanie zadania pod nazwą: pn.: Termomodernizacja budynku zlokalizowanego w Nowogrodźcu przy ul. Adama Asnyka 53-55 z robotami towarzyszącymi.” numer referencyjny: ZP.2.2018

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku zlokalizowanego w Nowogrodźcu przy ul. Adama Asnyka 53-55 z robotami towarzyszącymi”

Ogłoszenie nr 599029-N-2018 z dnia 2018-08-03 r.- Termomodernizacja budynku zlokalizowanego w Nowogrodźcu przy ul. Adama Asnyka 53-55 z robotami towarzyszącymi – Odpowiedź na pytanie Wykonawcy z dnia 14.08.2018 r.

Ogłoszenie nr 500194075-N-2018 z dnia 14-08-2018 r.-  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr: 599029-N-2018 dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą: „Termomodernizacja budynku zlokalizowanego w Nowogrodźcu przy ul. Adama Asnyka 53-55 z robotami towarzyszącymi ”

Ogłoszenie nr 599029-N-2018 z dnia 2018-08-03 r. –  Termomodernizacja budynku zlokalizowanego w Nowogrodźcu przy ul. Adama Asnyka 53-55 z robotami towarzyszącymi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pod nazwą: „Termomodernizacja budynku zlokalizowanego w Nowogrodźcu przy ul. Adama Asnyka 53-55 z robotami towarzyszącymi ”

Protokół Komisji Przetargowej z Sesji Otwarcia Ofert w dniu 03.07.2018

Informacja dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą: „Termomodernizacja budynku zlokalizowanego w Nowogrodźcu przy ul. Adama Asnyka 53-55 z robotami towarzyszącymi ” numer referencyjny: ZP.1.2018.

Ogłoszenie nr 572286-N-2018 z dnia 2018-06-13 r.- Termomodernizacja budynku zlokalizowanego w Nowogrodźcu przy ul. Adama Asnyka 53-55 z robotami towarzyszącymi – Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 19.06.2018 r.

Ogłoszenie nr 572286-N-2018 z dnia 2018-06-13 r.- Termomodernizacja budynku zlokalizowanego w Nowogrodźcu przy ul. Adama Asnyka 53-55 z robotami towarzyszącymi