AKTUALNOŚCI

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XXVI/180/16 z dnia 24 czerwca 2016 r., opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w dniu 29 czerwca 2016 r. (poz. 3048) z dniem 1 stycznia 2017 r. dokonano połączenia dwóch zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Gmina Nowogrodziec, poprzez przeniesienie całego mienia z zakładu przejmowanego na zakład przejmujący.

Zakładem przejmującym jest: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu z siedzibą: 59-730 Nowogrodziec, ul. Asnyka 55, zakładem przejmowanym jest:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu z siedzibą: 59-730 Nowogrodziec, ul. Cicha 4.