Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu ogłasza nabór na stanowisko księgowego

Nabór na stanowisko księgowego
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu