Realizacja umowy o organizację stażu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu realizuje umowę o organizację stażu – UMOWA nr UmSt/21/32/EFS, zawartą z Powiatowym Urzędem Pracy w Bolesławcu.

Staż współfinansowany w ramach projektu „Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych, w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie bolesławieckim (II)” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla: Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działania 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.