Realizacja kompleksowych usług pralniczo- dezynfekcyjnych bielizny i odzieży szpitalnej, TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24.08.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Działając zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.2017 poz.1579 z późniejszymi zmianami) zwracamy się z zaproszeniem do złożenia oferty cenowej dla usługi:

realizacji kompleksowych usług pralniczo- dezynfekcyjnych bielizny i odzieży szpitalnej wraz z maglowaniem lub prasowaniem, drobnymi naprawami oraz odbiorem i dostawą do siedziby Zamawiającego

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

Termin składania ofert: 24 sierpnia 2018 r. godzina: 14:00

Zaproszenie do złożenia oferty- usługi pralnicze

Formularz oferta cenowa