Pytania i odpowiedzi- Dostawa leków i produktów leczniczych – Ogłoszenie nr 520902-N-2020 z dnia 2020-03-06 r.

Informacja

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków
i produktów leczniczych. Numer referencyjny: ZPN – SPZOZ/01/2020

Zgodnie z art. 38 pkt. 1 Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004r.. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), udzielamy odpowiedzi na następujące pytania oferentów złożonych w terminie od 09.03.2020r. do 12.03.2020r.:

Pytanie nr 1 z dnia 09.03.2020r.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów –
tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści zmianę proponowanych preparatów tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie o parametrach odpowiadających wymaganiom ogólnym z SIWZ pkt 5.Opis przedmiotu zamówienia ppkt 4.Produkt z uwzględnieniem informacji w ppkt 14 w/w pkt SIWZ.

Pytanie nr 2 z dnia 09.03.2020r.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – fiolki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści zmianę proponowanych preparatów fiolki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie o parametrach odpowiadających wymaganiom ogólnym z SIWZ pkt 5.Opis przedmiotu zamówienia ppkt 4.Produkt z uwzględnieniem informacji w ppkt 14 w/w pkt SIWZ.

Pytanie nr 3 z dnia 09.03.2020r.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę pojemnika na ampułkę?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści zamianę pojemnika na ampułkę o parametrach odpowiadających wymaganiom ogólnym z SIWZ pkt 5.Opis przedmiotu zamówienia ppkt 4.Produkt z uwzględnieniem informacji w ppkt 14 w/w pkt SIWZ.

Pytanie nr 4 z dnia 09.03.2020r.

Czy Zamawiający pod pojęciem możliwości zmiany wielkości opakowania rozumie również zmianę gramatury (gramy, kilogramy, mililitry, litry itd.) Przykładowo: Zamawiający wymaga maści w opakowaniu 25g, czy można zaoferować maść w opakowaniu 20g lub 30g?

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie pkt 3 SIWZ Oferty częściowe, wariantowe, równoważne w ppkt 1-3 dopuszcza przeliczenie wielkości oferowanych produktów równoważnych z zastrzeżeniem pkt 5.Opis przedmiotu zamówienia ppkt 4.Produkt z uwzględnieniem informacji w ppkt 14 w/w pkt SIWZ.

Pytanie nr 5 – dotyczy zadanie 1 poz. 127- pytanie z dnia 09.03.2020r.:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w postaci sterylnego, rozpuszczalnego w wodzie żelu, używanego do ułatwiania wprowadzana cewników oraz innych urządzeń medycznych podczas zabiegów dotyczących cewki moczowej jak np. cewnikowanie, endoskopia czy cystoskopia oraz do zabiegów odbytniczych i okrężniczych jako żel lubrykacyjny. Produkt o składzie: LIDOCAINE H/CHL. + CHLORHEXIDINUM GLUCONICUM + HYDROXYBENZOESAN METYLU + HYDROXYBENZOESAN PROPYLU 2g+0,25g+0,06g+0,025g / 100g produktu, pakowany w bezlateksowych i wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 11ml (11g)?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu o parametrach określonych w pozycji nr 127 w przedmiocie zamówienia. Wszelkie różnice muszą odpowiadać wymaganiom ogólnym z SIWZ pkt 5.Opis przedmiotu zamówienia ppkt 4.Produkt z uwzględnieniem informacji w ppkt 14 w/w pkt SIWZ.

Pytanie nr 6- pytania z dnia 10.03.2020r.

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 1 poz. 308 w przedmiotowym postępowaniu:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 w pozycji 184 zaoferowanie produktu HepaDr. konfekcjonowany po 40 tabletek?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu o parametrach określonych w pozycji nr 184 w przedmiocie zamówienia. Wszelkie różnice muszą odpowiadać wymaganiom ogólnym z SIWZ pkt 5.Opis przedmiotu zamówienia ppkt 4.Produkt z uwzględnieniem informacji w ppkt 14 w/w pkt SIWZ.

W przypadku zaoferowania produktu równoważnego Oferent musi spełnić warunek pkt 3 SIWZ- Oferty częściowe, wariantowe, rónoważne ppkt 1-2.

Pytanie nr 7- pytania z dnia 10.03.2020r.

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 1 poz. 669 w przedmiotowym postępowaniu:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 poz. 669 krem o identycznym składzie ZinoDr. A konfekcjonowany w opakowaniach po 250 gramów?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu o parametrach określonych w pozycji nr 669 w przedmiocie zamówienia. Wszelkie różnice muszą odpowiadać wymaganiom ogólnym z SIWZ pkt 5.Opis przedmiotu zamówienia ppkt 4.Produkt z uwzględnieniem informacji w ppkt 14 w/w pkt SIWZ.

W przypadku zaoferowania produktu równoważnego Oferent musi spełnić warunek pkt 3 SIWZ- Oferty częściowe, wariantowe, rónoważne ppkt 1-2.

Pytanie nr 8- z dnia 11.03.2020r.

Czy Zamawiający w pozycji 307 pakiet 1 dopuści Citra Lock 4% w postaci bezigłowej ampułki (fiolki)x 5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia ( pacjenci z HIT ), stosowany jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu o parametrach określonych w pozycji nr 307 w przedmiocie zamówienia. Wszelkie różnice muszą odpowiadać wymaganiom ogólnym z SIWZ pkt 5.Opis przedmiotu zamówienia ppkt 4.Produkt z uwzględnieniem informacji w ppkt 14 w/w pkt SIWZ. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego Oferent musi spełnić warunek pkt 3 SIWZ- Oferty częściowe, wariantowe, rónoważne ppkt 1-2.

Pytanie nr 9z dnia 11.03.2020r.

Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml pakowany po 20 sztuk w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości z w uwzględnieniem zapisu nr 3 SIWZ- Ofert częściowe, wariantowe, równoważne pkt 2.

Pytanie nr 10– z dnia 12.03.2020r.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. drażetek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsułek i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie. Kapsułek zamiast drażetek i odwrotnie. Tabletek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wycenę preparatów zamiennie o parametrach odpowiadających wymaganiom ogólnym z SIWZ pkt 5.Opis przedmiotu zamówienia ppkt 4.Produkt z uwzględnieniem informacji w ppkt 14 w/w pkt SIWZ.

Pytanie nr 11– z dnia 12.03.2020r.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampułek , amp-strz. zamiast fiolek i odwrotnie ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wycenę preparatów zamiennie o parametrach odpowiadających wymaganiom ogólnym z SIWZ pkt 5.Opis przedmiotu zamówienia ppkt 4.Produkt z uwzględnieniem informacji w ppkt 14 w/w pkt SIWZ.

Pytanie nr 12– z dnia 12.03.2020r.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 283 Gaziki dodezynf,nasącz,70% alkoh , izoprop, 100szt 2 op , jedyny dostępny produkt na rynku

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu o parametrach określonych w pozycji nr 283 w przedmiocie zamówienia. Wszelkie różnice muszą odpowiadać wymaganiom ogólnym z SIWZ pkt 5.Opis przedmiotu zamówienia ppkt 4.Produkt z uwzględnieniem informacji w ppkt 14 w/w pkt SIWZ.

W przypadku zaoferowania produktu równoważnego Oferent musi spełnić warunek pkt 3 SIWZ- Oferty częściowe, wariantowe, równoważne ppkt 1-2.

Pytanie nr 13– z dnia 12.03.2020r.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 294, 296 Glucosum w opakowaniu Kabi Clear , jedynyc dostępnych na rynku ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu o parametrach określonych w pozycji nr 294,296 w przedmiocie zamówienia. Wszelkie różnice muszą odpowiadać wymaganiom ogólnym z SIWZ pkt 5.Opis przedmiotu zamówienia ppkt 4.Produkt z uwzględnieniem informacji w ppkt 14 w/w pkt SIWZ.

W przypadku zaoferowania produktu równoważnego Oferent musi spełnić warunek pkt 3 SIWZ- Oferty częściowe, wariantowe, równoważne ppkt 1-2.

Pytanie nr 14- z dnia 12.03.2020r.

Czy Zamawiający w poz. 310 miał na myśli Humalog mix 50 300j.m/3ml *5 wkł czy Humalog 100j.m/ml 10 ml * 1 fiol, tylko takie opakowania są na rynku ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w poz. 310 zaoferowanie Humalog mix 50 300j.m. Zastosowanie ma pkt 5 SIWZ ppkt 4.

Pytanie nr 15– z dnia 12.03.2020r.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 361 Kieliszek o poj 30 ml 4500 op – jedyny dostępny na rynku ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w poz. 361 zaoferowanie kieliszka o poj 30 ml 4500 op w sytuacji braku na rynku opisanego w załączniku nr 2 do SWIZ formularzu cenowym. Zastosowanie ma pkt 5 SIWZ ppkt 4.

Pytanie nr 16– z dnia 12.03.2020r.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 368 Kwas borny 100 g 10 op – jedyny dostępny na rynku ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w poz. 368 zaoferowanie Kwas borny 100g 10 op w sytuacji braku na rynku opisanego w załączniku nr 2 do SWIZ formularzu cenowym. Zastosowanie ma pkt 5 SIWZ ppkt 4.

Pytanie nr 17– z dnia 12.03.2020r.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 392 Lignocainum 2% 0,2g/10ml *20 pojemników – jedyny dostępny ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w poz. 392 zaoferowanie Lignocainum 2% 0,2g/10 ml * 20 pojemników w sytuacji braku na rynku opisanego w załączniku nr 2 do SWIZ formularzu cenowym. Zastosowanie ma pkt 5 SIWZ ppkt 4.

Pytanie nr 18– z dnia 12.03.2020r.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 427 maści o poj. 30 g 90 op – jedynej dostępnej ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w poz. 427 zaoferowanie maści o poj. 30G 90 op w sytuacji braku na rynku opisanego w załączniku nr 2 do SWIZ formularzu cenowym. Zastosowanie ma pkt 5 SIWZ ppkt 4.

Pytanie nr 19– z dnia 12.03.2020r.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 431 1 op *10 szt ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści w poz. 431 produkt 1 op* 20szt z przeliczeniem zamawianej ilości z uwzględnieniem zapisu nr 3 SIWZ- Ofert częściowe, wariantowe, równoważne pkt 2.

Pytanie nr 20– z dnia 12.03.2020r.

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 1 poz. 4, 194, 533, 559 i 560 w przedmiotowym postępowaniu:

1.Zamawiający określa system do pomiaru stężenia glukozy we krwi podając nazwę pasków testowych będących zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, co znacząco ogranicza konkurencję asortymentowo-cenową, tym samym narażając szpital na wysoką cenę. Jeżeli Zamawiający dopuści inne system dostępne na rynku, które niejednokrotnie przewyższają parametrami system wymagany przez Zamawiającego, miałby możliwość obniżenia kosztów w budżecie (redukcja kosztów nawet do 40 %) przeznaczonym na zakup systemów pomiaru glukozy. W związku z tym pytamy, czy Zamawiający, postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 7 i 29 Pzp) dopuszcza konkurencyjne paski testowe (wraz z przekazaniem kompatybilnych z nimi glukometrów) charakteryzujące się opisanymi poniżej cechami: a) Funkcja Auto-coding; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym oksydaza glukozy; d) zakres wyników pomiaru w jednostkach 20-600mg/dl; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra; f) zakres hematokrytu 10-70%, umożliwiający wykonywanie pomiarów we krwi włośniczkowej osób dorosłych i noworodków; g) bezdotykowy wyrzut zużytego paska po pomiarze za pomocą przycisku; h) stabilność pasków testowych i płynów kontrolnych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu fiolki; i) temperatura działania pasków testowych w zakresie 5-45⁰C, przechowywanie do 30⁰C; j) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem? Prosimy o określenie konkretnych kryteriów równoważności.

2. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci wysokiej jakości pasków testowych do glukometrów (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów), charakteryzujących się opisanymi poniżej parametrami: a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; d) Kapilara samozasysająca krew; e-f) Wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku, dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej; g) Możliwość wykorzystania jednostkowego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy; h) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra, zakres hematokrytu 20-60% przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197:2015; i) zalecana temperatura przechowywania pasków w zakresie 1-32°j) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem? Prosimy o określenie konkretnych kryteriów równoważności.

3. Czy Zamawiający dopuszcza równoważne paski testowe do glukometru (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów), charakteryzujące się następującymi parametrami: a) zakres wyników pomiaru 20-600 mg/dl i zakres hematokrytu 20-60%, umożliwiający wykonywanie pomiarów we krwi kapilarnej i żylnej przy dokładności zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197:2015; b) wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku; c) paski nie wymagające kodowania; d) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; e) przydatność pasków testowych do użycia po otwarciu pojedynczej fiolki wynosząca 6 miesięcy; f) wielkość próbki 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5s; g) temperatura przechowywania w szerokim zakresie 2-32 st. Celsjusza; h) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem? Prosimy o określenie konkretnych kryteriów równoważności.

Odpowiedź:

Zamawiający, postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 7 i 29 Pzp) dopuszcza konkurencyjne paski testowe (wraz z przekazaniem kompatybilnych z nimi glukometrów) scharakteryzowane przez oferenta w ppkt 1-3. Zgodnie z zapisem nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia ppkt14 :”nazwy podanych leków w załączniku nr 2 do SIWZ- formularzu ofertowym są często nazwami handlowymi i powinny być traktowane jako przykład preparatu zawierającego daną substancję czynną w konkretnej dawce, postaci i ilości. Użyte w specyfikacji nazwy nie sugerują producenta.” Zgodnie z w/w punktem nr 5 Zamawiający wymaga spełnienia warunków ppkt 4 w przypadku oferowania produktu równoważnego do pozycji: 4, 194, 533, 559 i 560 w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 21– z dnia 12.03.2020r.

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 1 poz. 233 i 234 w przedmiotowym postępowaniu:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu EnteroDr., również zawierającego w swoim składzie 250 mg żywych kultur probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii w kapsułce, konfekcjonowanego w opakowaniach x 20 kaps. – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę? W załączeniu przesyłamy opis oferowanego preparatu.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu o parametrach określonych w pozycji nr 233 i 234 w przedmiocie zamówienia. Wszelkie różnice muszą odpowiadać wymaganiom ogólnym z SIWZ pkt 5.Opis przedmiotu zamówienia ppkt 4.Produkt z uwzględnieniem informacji w ppkt 14 w/w pkt SIWZ.

W przypadku zaoferowania produktu równoważnego Oferent musi spełnić warunek pkt 3 SIWZ- Oferty częściowe, wariantowe, równoważne ppkt 1-2.

Odpowiedzi są integralną częścią SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Termin i miejsce składania ofert pozostają bez zmian.

Dyrektor SP ZOZ w Nowogrodźcu

Robert Adaszewski