PYTANIA I ODPOWIEDZI do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę wyposażenia dla Zakładu Rehabilitacji Leczniczej w ramach zadania „Zakup pierwszego wyposażenia dla zakładów przy ul. Cichej 4” ,

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY

na dostawę wyposażenia dla Zakładu Rehabilitacji Leczniczej w ramach zadania „Zakup pierwszego wyposażenia dla zakładów przy ul. Cichej 4”  (Nr ref  SPZOZ 781/2019)

ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu

ul. Adama Asnyka 55, 59- 730 Nowogrodziec

NIP: 612-15-45-598

REGON: 230405204


  1. Firma zwraca się z prośbą o udzielenie następujących wyjaśnień:

Pozycja 1 Podnośnik kąpielowo- transportowy do 175 kg
Prosimy o umożliwienie składania ofert na poszczególne pozycje, co umożliwi wzięcie udziału
w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie na konkurencyjność ofert.

Pkt. a
Prosimy o dopuszczenie podnośnika z najniższą wysokością ramienia 620 mm

Pkt. b
Prosimy o dopuszczenie podnośnika z najwyższą wysokością ramienia 1800 mm

Pkt. c
Prosimy o dopuszczenie podnośnika z długością podstawy 1200 mm

Pkt. d
Prosimy o dopuszczenie podnośnika z minimalną szerokością podstawy jezdnej 700 mm

Pkt. e
Prosimy o dopuszczenie podnośnika z maksymalną szerokością podstawy jezdnej 1070 mm

odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż:

Pkt. a
Prosimy o dopuszczenie podnośnika z najniższą wysokością ramienia 620 mm – dopuszcza

Pkt. b
Prosimy o dopuszczenie podnośnika z najwyższą wysokością ramienia 1800 mm- nie dopuszcza

Pkt. c
Prosimy o dopuszczenie podnośnika z długością podstawy 1200 mm- dopuszcza

Pkt. d
Prosimy o dopuszczenie podnośnika z minimalną szerokością podstawy jezdnej 700 mm- nie dopuszcza 

Pkt. e
Prosimy o dopuszczenie podnośnika z maksymalną szerokością podstawy jezdnej 1070 mm- nie dopuszcza