Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa pieluchomajtek i majtek chłonnych wraz z innymi artykułami higienicznymi dla Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ul. Lubańskiej 16, należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. A. Asnyka 55.

Identyfikator postępowania: 497a19ef-0a6b-4432-96d7-4083dd5da805

Link z adresem strony postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/497a19ef-0a6b-4432-96d7-4083dd5da805