Kontakt

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu


ul. A.Asnyka 55, 59- 730 Nowogrodziec

woj. dolnośląskie, tel/fax: 75 731 63 16


KRS 0000052728

REGON 230405204

NIP 612-154-55-98


Numer Konta: 91 1090 1939 0000 0005 1604 5159

Nazwa Banku: Santander Bank Polska S.A.Telefony


PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
Poradnia Gminna (Nowogrodziec, ul. Asnyka 55): 75 731 61 99 i 75 736 82 11
Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wykrotach (Wykroty, ul. Pocztowa 6) 75 736 02 51
Wiejski Ośrodek Zdrowia w Zebrzydowej (Zebrzydowa 130): 75 736 33 85


PORADNIE SPECJALISTYCZNE
Poradnia Ginekologiczno- Położnicza (Nowogrodziec, ul. Asnyka 55): 75 731 61 99


OPIEKA DŁUGOTERMINOWA
Zakład Opiekuńczo- Leczniczy: 75 731 62 25 wew. 124

Kierownik ZOL 75 731 62 25 wew. 129

Zakład Opieki Paliatywno- Hospicyjnej (Hospicjum): 75 731 62 25 wew. 120

Kierownik ZOPH 75 731 62 25 wew. 126


REHABILITACJA
Gabinet Fizykoterapii i Masażu (Nowogrodziec, ul. Lubańska 16): 75 731 62 25 wew. 125


LABORATORIUM
Punkt Pobrań Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu (Nowogrodziec, ul. Asnyka 55) : 514 046 730


ADMINISTRACJA
Siedziba SP ZOZ w Nowogrodźcu (Nowogrodziec, ul. Asnyka 55): 75 731 63 16


E-mail kontakt@spzzoz.eu