Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu opublikowano ogłoszenie o Konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu. http://bip.nowogrodziec.pl/2714/ogloszenie-o-konkursie-na-stanowisko-dyrektora-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-w-nowogrodzcu.html