Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: pn:” Dostawa leków i produktów leczniczych do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu”