Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.