Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na: Dostawę pieluchomajtek i majtek chłonnych wraz z innymi artykułami higienicznymi dla Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ul. Lubańskiej 16, należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. A. Asnyka 55.