Dostawa artykułów medycznych- termin składania ofert: 26 marca 2018- AKTUALIZACJA

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Działając zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 z późniejszymi zmianami) zwracamy się z zaproszeniem do złożenia oferty cenowej na dostawy artykułów medycznych dla Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ul. Lubańskiej 16, należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. A. Asnyka 55.

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

Termin składania ofert: 26 MARCA 2018 r. godzina: 12:00

Zaproszenie do złozenia oferty- śr. medyczne

AKTUALIZACJA z dnia 23 marca 2018 r.- odpowiedzi na zapytania oferentów:

Odpowiedzi na pytania złożone w dniu 22.03.2018r. do:

zaproszenia do złożenia oferty na dostawę artykułów medycznych dla Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ul. Lubańskiej 16, należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. A. Asnyka 22. SP ZOZ – 253/2018

SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

1. Poz.1 – Czy Zamawiający ma na myśli maskę do podawania tlenu z drenem?

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź poz. 1: Zamawiający wymaga zamieszczenia wąsów tlenowych/ aparatów/ cewnika do podawania tlenu.

2. Poz.3 – Czy Zamawiający ma na myśli „wąsy tlenowe”?

Odpowiedź poz. 3: Zamawiający ma na myśli wąsy tlenowe o długości min. 200cm.

3. Poz.30 – Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje kieliszków jednorazowych, czy wielorazowych?

Odpowiedź poz. 30: Zamawiający wymaga zamieszczenia kieliszków jednorazowych.

4. Poz.33 – Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje silikonowych masek krtaniowych jednorazowych, czy wielorazowych?

Odpowiedź poz. 33: Zamawiający wymaga zamieszczenia silikonowych masek krtaniowych jednorazowych.

5. Poz.47 – Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe z przedłużonym mankietem, w kolorze niebieskim, o AQL 1,5, teksturowane na końcach palców. Powierzchnia wewnętrzna chlorowana, zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I, środek ochrony indywidualnej kategorii III. Zgodne z wymaganiami norm EN455- 1-4, EN 374-1, odporne na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z EN 374-2, odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3. Zgodne z normą EN 420, EN 388, ASTM F1671, dopuszczone do kontaktu z żywnością. Grubość na palcu 016±0,02mm, na dłoni 0,09±0,02, na mankiecie 0,08±0,02. Długość rękawicy min. 290mm?

Odpowiedź poz. 47: Zamawiający dopuści substytut w sytuacjach opisanych w punkcie 2.1. oraz 2.2. określonych w punkcie II- Wymagania ogólne w załączniku nr 1 do zaproszenia z dnia 19 marca 2018r. (Opis przedmiotu zamówienia).

6. Poz.64 – Czy Zamawiający dopuści jałowe worki na mocz?

Odpowiedź poz. 64: Zamawiający wymaga zamieszczenia produktu zgodnego z opisem w pozycji 64 w załączniku nr 1do zaproszenia z dnia 19 marca 2018r. (Opis przedmiotu zamówienia).

MATERIAŁY OPATRUNKOWE

7. Poz.7 – Czy Zamawiający dopuści przylepiec nawinięty na rolkę?

Odpowiedź poz. 7: Zamawiający dopuści przylepiec na szpulce/rolce.

8. Poz.7- Czy Zamawiający dopuści wycenę za przylepiec pakowany a’12szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź poz. 7: Zamawiający dopuści przeliczenie produktu wg podpunktu nr 2.6 określonego w punkcie II- Wymagania ogólne w załączniku nr 1 do zaproszenia z dnia 19 marca 2018r. (Opis przedmiotu zamówienia).

9. Poz.9- Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe 7,5cm x 7,5cm?

Odpowiedź poz. 9: Zamawiający wymaga zamieszczenia produktu zgodnego z opisem w pozycji 9 w załączniku nr 1do zaproszenia z dnia 19 marca 2018r. (Opis przedmiotu zamówienia).

10. Poz.10- Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe 10cm x 10cm?

Odpowiedź poz. 10: Zamawiający wymaga zamieszczenia produktu zgodnego z opisem w pozycji 10 w załączniku nr 1do zaproszenia z dnia 19 marca 2018r. (Opis przedmiotu zamówienia).

11. Poz. 9-15- Czy Zamawiający dopuści wycenę za kompresy pakowane a’100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź poz. 9-15: Zamawiający dopuści przeliczenie produktu wg podpunktu nr 2.6 określonego w punkcie II- Wymagania ogólne w załączniku nr 1 do zaproszenia z dnia 19 marca 2018r. (Opis przedmiotu zamówienia).

12. Poz. 9-10- Czy Zamawiający wymaga kompresy niejałowe?

Odpowiedź poz. 9-10: Zamawiający wymaga kompresów niejałowych.

13. Poz. 32- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie plastra w wersji o długości 1m z przeliczeniem ilości.

W przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie pozycji nr 32 do osobnego zadania. Zwiększy to grono wykonawców mogących przystąpić do postępowania a co za tym idzie pozwoli Państwu na lepszy wybór najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź poz. 32: Zamawiający dopuści produkt spełniający wymagania w punkcie 34 wraz z przeliczeniem produktu w sytuacji wg podpunktu nr 2.6 określonego w punkcie II- Wymagania ogólne w załączniku nr 1 do zaproszenia z dnia 19 marca 2018r. (Opis przedmiotu zamówienia).

14. Poz. 32- Czy Zamawiający dopuści plastry o szerokości 8cm bądź 6cm?

Odpowiedź poz. 32: Zamawiający wymaga zamieszczenia produktu zgodnego z opisem w pozycji 32 w załączniku nr 1do zaproszenia z dnia 19 marca 2018r. (Opis przedmiotu zamówienia).

15. Poz. 34- Czy Zamawiający dopuści plastry o długości 9,14m?

Odpowiedź poz. 34: Zamawiający dopuści produkt spełniający wymagania w punkcie 34 wraz z przeliczeniem produktu w sytuacji wg podpunktu nr 2.6 określonego w punkcie II- Wymagania ogólne w załączniku nr 1 do zaproszenia z dnia 19 marca 2018r. (Opis przedmiotu zamówienia).

16. Poz. 34- Czy Zamawiający dopuści wycenę za plastry pakowane a’12szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź poz. 34: Zamawiający dopuści przeliczenie produktu wg podpunktu nr 2.6 określonego w punkcie II- Wymagania ogólne w załączniku nr 1 do zaproszenia z dnia 19 marca 2018r. (Opis przedmiotu zamówienia).

17. Poz. 35- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie pozycji nr 35 do osobnego zadania. Zwiększy to grono wykonawców mogących przystąpić do postępowania a co za tym idzie pozwoli Państwu na lepszy wybór najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź poz. 35: Zamawiający nie przewiduje możliwości wydzielenia pozycji określonych w zapytaniu ofertowym do osobnego zadania.

18. Poz. 44-48

Czy Zamawiający dopuści plastry pakowane a’3szt wraz z wyceną z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź poz. 44-48: Zamawiający dopuści kompresy pakowane a’ 3 szt każda sztuka pakowana osobno z przeliczeniem zamawianych ilości.

19. Poz. 46-48

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a’1szt wraz z wyceną z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź poz. 44-48: Zamawiający dopuści kompresy pakowane a’ 1 szt z przeliczeniem zamawianych ilości.

20. Poz. 44-48

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania 100szt czy 100 opakowań?

Odpowiedź poz. 44-48: Zamawiający wymaga 100szt. produktu wraz z przeliczeniem zamawianych ilości.

PRODUKTY Z FIZELINY, PODKŁADY, BIELIZNA

21. Poz.1– Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź poz. 1: Zamawiający dopuści przeliczenie produktu wg podpunktu nr 2.6 określonego w punkcie II- Wymagania ogólne w załączniku nr 1 do zaproszenia z dnia 19 marca 2018r. (Opis przedmiotu zamówienia).

22. Poz. 3- Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’5szt (rolek) z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź poz. 3: Zamawiający dopuści przeliczenie produktu wg podpunktu nr 2.6 określonego w punkcie II- Wymagania ogólne w załączniku nr 1 do zaproszenia z dnia 19 marca 2018r. (Opis przedmiotu zamówienia).