Apel o wsparcie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. A. Asnyka 55; 59-730 Nowogrodziec

REGON: 230405204 NIP: 612-15-45-598

Sytuacja ekonomiczna w obecnym okresie jest nadzwyczaj trudna, zarówno dla instytucji publicznych jak i podmiotów indywidualnych.

Kryzys wywołany m.in. pandemią oraz konfliktem zbrojnym za naszą granicą, odbija się na codziennym funkcjonowaniu naszego Zakładu.

Staramy się zapewniać pacjentom oraz podopiecznym naszych placówek jak najlepsze warunki bytowe i zaspokajać ich potrzeby, jednak obecna sytuacja zmusza nas do szukania Państwa pomocy.

Dlatego zwracamy się z gorącą prośbą do przedsiębiorców, samorządowców oraz ludzi dobrej woli o wsparcie dla naszego Zakładu.

Jeśli wyrazicie Państwo chęć pomocy, prosimy o wpłatę darowizny na numer konta naszego Zakładu:

91 1090 1939 0000 0005 1604 5159, z dopiskiem „wsparcie dla SPZOZ”.

W przypadku wyrażenia chęci pomocy w postaci rzeczowej (środki czystości, ręczniki, etc.), prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 075 731 63 16, osoba do kontaktu: Wioletta Korecka-Klimek.