Zakup energii elektrycznej na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu, budynek przy ul. Lubańskiej 16 w Nowogrodźcu, TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21.12.2018 r. godz. 12:00

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Działając zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.2017 poz.1579 z późniejszymi zmianami) zwracamy się z zaproszeniem do złożenia oferty cenowej dla usługi:

zakup energii elektrycznej na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu, budynek przy ul. Lubańskiej 16 w Nowogrodźcu

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

Termin składania ofert: 21 grudnia 2018 r. godzina: 12:00

Zaproszenie do złożenia oferty: zakup energii elektrycznej na potrzeby SP ZOZ w Nowogrodźcu, budynek przy ul. Lubańskiej 16 w Nowogrodźcu

Zał 1 Oferta cenowa

Zał 2 Oświadczenie