Dostawy pieluchomajtek i majtek chłonnych wraz z innymi artykułami- termin składania ofert: 06 kwietnia 2018 AKTUALIZACJA

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Działając zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 z późniejszymi zmianami) zwracamy się z zaproszeniem do złożenia oferty cenowej

dostawy pieluchomajtek i majtek chłonnych wraz z innymi artykułami higienicznymi dla Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ul. Lubańskiej 16, należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. A. Asnyka 55

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

Termin składania ofert: 06 kwietnia 2018 r. godzina: 12:00

Zaproszenie do złożenia ofert-dostawy pieluch i innych materiałów z dnia 30 marca 2018

Formularz pieluchy i inne materiały

AKTUALIZACJA 05 kwietnia 2018

Odpowiedzi na pytania złożone w dniu 03.04.2018r. do:

dostawy pieluchomajtek i majtek chłonnych wraz z innymi artykułami higienicznymi dla Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ul. Lubańskiej 16, należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. A. Asnyka 55- nr SP ZOZ- 299/2018.

Na podstawie art. 38 pkt. 1 Ustawy o zamówieniach publicznych z 29 stycznia 2004r., proszę o odpowiedź na następujące pytania:

 1. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 6; pozycje: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

Odpowiedź poz. 1: Zamawiający dopuści oferty zgodne z punktem VI- podpunkt 2.- 3.Zaproszenia do złożenia ofery cenowej nr sprawy SP ZOZ- 299/2018.

 1. Czy Zamawiający w przedmiocie zamówienia (pakiet 6; pozycje: 1,2,3,4,5,6): dopuści pieluchomajtki dla dorosłych, które zamiast folii na zewnętrznej warstwie wkładu chłonnego posiadają specjalny laminat oddychający, który jednocześnie nie przepuszcza wody, a co za tym idzie nie ma ryzyka zabrudzenia pościeli przy jednoczesnym utrzymaniu najwyższego standardu opieki nad pacjentem? Należy również nadmienić, że zbiór wymagać zawartych w SIWZ nie odpowiada żadnym pieluchomajtkom dostępnym na rynku polskim. Poza parametrem: „ folia na zewnątrz wkładu chłonnego”, parametry odpowiadają produktom „premium”.

Odpowiedź poz. 2: Zamawiający dopuści powyższy produkt wskazany w pytaniu nr 2. Opis podany w pozycji od 1 do 6 Zaproszenia do złożenia oferty cenowej należy sprecyzować o zapis: folia/ materiał produktu, który zapobiega przemoczeniu i zabrudzeniu odzieży użytkującego.

 1. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 6; pozycja 2) złożenie oferty na pieluchomajtki dla dorosłych o chłonności co najmniej 2410 ml? Znikoma różnica pomiędzy oczekiwaną przez zamawiającego chłonnością wyrobu tj. 2500 ml, a chłonnością oferowanego produktu tj. 2410 ml w żaden sposób nie wpływa na komfort oraz funkcjonalność użytkowania wyrobu oraz nie zwiększa ilości używanych produktów. Chcielibyśmy również nadmienić, iż wg. międzynarodowego standardu  ISO 15621 pkt 7.5.4 na podstawie niepublikowanych badań przeprowadzonych w Szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w zdolności pochłaniania mniejszej niż 30%, przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodą badań przedstawioną w ISO 11948 – czyli w tym przypadku dla pacjenta niezauważalna jest różnica: 90 ml.

Odpowiedź poz. 3: Zamawiający wymaga przedstawienia produktu opisanego w pozycji nr 2

Zaproszenia do złożenia oferty cenowej nr sprawy SP ZOZ- 299/2018, który z praktyki w pełni spełnia wymagania Zamawiającego przy pracy z pacjentami.

 1. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 6; pozycje: 4,5,6) złożenie oferty na pieluchomajtki dla dorosłych o chłonności co najmniej 2770 ml? Znikoma różnica pomiędzy oczekiwaną przez zamawiającego chłonnością wyrobu tj. 2800 ml, a chłonnością oferowanego produktu tj. 2770 ml w żaden sposób nie wpływa na komfort oraz funkcjonalność użytkowania wyrobu oraz nie zwiększa ilości używanych produktów. Chcielibyśmy również nadmienić, iż wg. międzynarodowego standardu  ISO 15621 pkt 7.5.4 na podstawie niepublikowanych badań przeprowadzonych w Szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w zdolności pochłaniania mniejszej niż 30%, przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodą badań przedstawioną w ISO 11948 – czyli w tym przypadku dla pacjenta niezauważalna jest różnica: 30 ml.

Odpowiedź poz. 4: Zamawiający wymaga przedstawienia produktów opisanych w pozycjach nr 4,5,6 Zaproszenia do złożenia oferty cenowej nr sprawy SP ZOZ- 299/2018, który z praktyki w pełni spełnia wymagania Zamawiającego przy pracy z pacjentami.

 1. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 6; pozycje: 5,6): pieluchomajtki w rozmiarze XL o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 110-160cm?

Odpowiedź poz. 5: Zamawiający wymaga przedstawienia produktu opisanego w pozycji nr 5 i 6 Zaproszenia do złożenia oferty cenowej nr sprawy SP ZOZ- 299/2018, który z praktyki w pełni spełnia wymagania Zamawiającego przy pracy z pacjentami. Zamawiający w punkcie II podpunkt 2.1.dopuszcza możliwość przedstawienia produktu zamiennego o innych parametrach.

 1. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 6; pozycje: 5,6): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o  obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów – rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.

Odpowiedź poz. 6: Zamawiający wymaga przedstawienia produktu opisanego w pozycji nr 5 i 6 Zaproszenia do złożenia oferty cenowej nr sprawy SP ZOZ- 299/2018, który z praktyki w pełni spełnia wymagania Zamawiającego przy pracy z pacjentami. Zamawiający w punkcie II podpunkt 2.1.dopuszcza możliwość przedstawienia produktu zamiennego o innych parametrach.

 1. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 6; pozycja 7): majtki chłonne o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 80-110cm? Należy nadmienić, że nie są dostępne na rynku polskim majtki chłonne o rozmiarze jaki znajduje się w SIWZ.

Odpowiedź poz. 7: Zamawiający dopuści powyższy produkt wskazany w pytaniu nr 7. Obwód 80- 110 mieści się w opisie produktu.

 1. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 6; pozycja 8): majtki chłonne o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 100-135cm? Należy nadmienić, że nie są dostępne na rynku polskim majtki chłonne o rozmiarze jaki znajduje się w SIWZ.

Odpowiedź poz. 8: Zamawiający dopuści powyższy produkt wskazany w pytaniu nr 8. Obwód 100- 135 mieści się w opisie produktu.

 1. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 6; pozycja 9): wkładki dla dorosłych o wymiarach 64x35cm i chłonności co najmniej 2450ml?

Odpowiedź poz. 9: Zamawiający wymaga przedstawienia produktu opisanego w pozycji nr 9 Zaproszenia do złożenia oferty cenowej nr sprawy SP ZOZ- 299/2018, który z praktyki w pełni spełnia wymagania Zamawiającego przy pracy z pacjentami. Zamawiający w punkcie II podpunkt 2.1.dopuszcza możliwość przedstawienia produktu zamiennego o innych parametrach.

 1. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 6; pozycja 9): wkładki dla dorosłych o wymiarach 63x35cm i chłonności co najmniej 2000ml?

Odpowiedź poz. 10: Zamawiający wymaga przedstawienia produktu opisanego w pozycji nr 10 Zaproszenia do złożenia oferty cenowej nr sprawy SP ZOZ- 299/2018, który z praktyki w pełni spełnia wymagania Zamawiającego przy pracy z pacjentami. Zamawiający w punkcie II podpunkt 2.1.dopuszcza możliwość przedstawienia produktu zamiennego o innych parametrach.

 1. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 6; pozycja 12): krem pielęgnujący z dodatkiem witaminy E, w opakowaniu 150ml z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

Odpowiedź poz. 11:Zamawiający dopuści powyższy produkt wskazany w pytaniu nr 11 oraz przeliczone zgodnie z punktem II podpunkt 2.6.

 1. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 6; pozycja 12): jednorazowe śliniaki o rozmiarze 37 x 48cm, pakowane a’150? Należy nadmienić, że nie są dostępne na rynku polskim śliniaki o rozmiarze jaki znajduje się w SIWZ.

Odpowiedź poz. 12: Zamawiający zmienia treść pozycji nr 12 Zaproszenia do złożenia oferty cenowej nr sprawy SP ZOZ- 299/2018: błędny zapis „ŚLINIAKI JEDNORAZOWE Z KIESZONKĄ DLA DOROSŁYCH O WYMIARZE OK. 60 CM X 90 CM” zastępuje się treścią: „ ŚLINIAKI JEDNORAZOWE Z KIESZONKĄ DLA DOROSŁYCH O WYMIARZE NIE WĘŻSZYM NIŻ 47 CM ORAZ NIE DŁUŻSZYM NIŻ 90 CM. Zamawiający w punkcie II podpunkt 2.1.dopuszcza możliwość przedstawienia produktu zamiennego o innych parametrach.