AKTUALNOŚCI

Informujemy o zmianie terminu zakończenia składania ofert

Informujemy o zmianie terminu zakończenia składania ofert do postępowania nr  ZPTP-SPZOZ/02/2022

 

Realizacja projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”

Realizacja umowy o organizację stażu