PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
Poradnia Gminna (Nowogrodziec, ul. Asnyka 55): 75 731 61 99
Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wykrotach (Wykroty, ul. Pocztowa 6) 75 736 02 51
Wiejski Ośrodek Zdrowia w Zebrzydowej (Zebrzydowa 130): 75 736 33 85


PORADNIE SPECJALISTYCZNE
Poradnia Ginekologiczno- Położnicza (Nowogrodziec, ul. Asnyka 55): 75 731 61 99


OPIEKA DŁUGOTERMINOWA
Zakład Opiekuńczo- Leczniczy: 75 731 62 25 wew. 24 lub 75 783 51 74 wew. 24
Zakład Opieki Paliatywno- Hospicyjnej (Hospicjum): 75 731 62 25 wew. 20 lub 75 783 51 74 wew. 20


REHABILITACJA
Gabinet Fizykoterapii i Masażu (Nowogrodziec, ul. Lubańska 16): 75 731 62 25 wew. 25 lub 75 783 51 74 wew. 25


LABORATORIUM
Punkt Pobrań Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu (Nowogrodziec, ul. Asnyka 55) : 514 046 730


ADMINISTRACJA
Siedziba SP ZOZ w Nowogrodźcu (Nowogrodziec, ul. Asnyka 55): 75 731 63 16