KOMUNIKAT z dnia 12 czerwca 2020 r. godzina 09:00
na temat sytuacji w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu przy ul. Lubańskiej 16

Informujemy, iż:

Według stanu na 12 czerwca 2020 r. na godzinę 09.00 w zakładach opieki długoterminowej prowadzonych przez SPZOZ w Nowogrodźcu nie przebywa żaden pacjent z potwierdzonym wynikiem zakażenia koronawirusem. Poza tym do zakładów powrócili wszyscy ozdrowiali pacjenci z ośrodków izolacji. Od dnia potwierdzenia pierwszego przypadku zakażenia ozdrowiało łącznie 34 pacjentów, z czego: 21 osób ozdrowiało w czasie pobytu w naszych zakładach, 11 osób w czasie pobytu w Oddziale Izolacyjnym w Obornikach Śląskich, 2 osoby w czasie pobytu w Szpitalu Jednoimiennym w Bolesławcu.

Liczba personelu, która została uznana za ozdrowiałą wynosi 24 osoby, czyli wszyscy pracownicy u których potwierdzono zakażenie COVID-19. Nikt z naszych pracowników nie przebywa w kwarantannie lub izolacji.

Od ubiegłego tygodnia, po stwierdzeniu ozdrowienia wszystkich pacjentów hospicjum oraz dezynfekcji wszystkich pomieszczeń, rozpoczęliśmy przyjmowanie nowych pacjentów. Od dnia 16 czerwca rozpoczynamy przyjmowanie nowych pacjentów do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nas duchowo i materialnie, Wasza pomoc pozwoliła nam na poradzenie sobie z tą trudną dla nas sytuacją.


Informacja dla osób fizycznych oraz osób prawnych, którzy pragną wesprzeć finansowo SPZOZ w Nowogrodźcu

Informujemy, że wpłaty na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu można wnosić na rachunek bankowy Zakładu w Santander Polska S.A.:

91 1090 1939 0000 0005 1604 5159

Za każdą okazaną pomoc serdecznie dziękujemy.


PRACA PRZYCHODNI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W związku z sytuacją ryzyka zakażeniem wirusem COVID-19 z dniem 16 marca 2020 roku zmianie ulegają zasady udzielania porad w podstawowej opieki zdrowotnej:

– drzwi wszystkich przychodni pozostaną zamknięte, rejestracja odbywać się będzie jedynie drogą telefoniczną, dlatego apelujemy o nieprzychodzenie bez wcześniejszej rozmowy telefonicznej do przychodni, większość porad będzie udzielana przez lekarzy telefonicznie, drogą telefoniczną uzyskacie Państwo kontynuację e-recept oraz zwolnienia lekarskie.

Na wizyty w Przychodniach umawiani będą jedynie pacjenci, którzy zostaną zakwalifikowani przez lekarza podczas teleporady. 

1. Przychodnia Gminna w Nowogrodźcu, Poradnia Ginekologiczno- Położnicza

numery telefonów:

75 731 61 99

518 902 729

518 902 735

2. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wykrotach

75 736 02 51

3. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Zebrzydowej

75 736 33 85


JEDNOCZEŚNIE PRZYPOMINAMY, ŻE W PRZYPADKU UZASADNIONEGO PODEJRZENIA ZAKAŻENIA WIRUSEMA COVID-19  (objawy ostrego zapalenia górnych dróg oddechowych: wysoka temperatura >38 st C, duszności, kaszel) NALEŻY BEZZWŁOCZNIE KONTAKTOWAĆ SIĘ Z:

1. POWIATOWĄ STACJĄ  SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNĄ W BOLESŁAWCU POD NUMERAMI TELEFONÓW:

75 732 32 46

75 732 32 47

TELEFONY ALARMOWE CAŁODOBOWE: 600 043 978 oraz 514 413 460

2. ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOLESŁAWCU

75 738 01 20

3. W SYTUACJI ZAGROŻENIA ŻYCIA TELEFON ALARMOWY 

112