Witam serdecznie

w załączeniu przesyłam Państwu zaproszenie do złożenia oferty wraz z formularzem cenowym
Prosimy o pisemne potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości i odesłanie na adres e-mail.
Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert to 20.03.2020 r. do godz.12.00.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 23.03.2020 r. o godz. 14.00.
Zapraszamy do złożenia oferty,