Zaproszenie do złożenia oferty- – dostawa mebli do Domu Opieki Specjalistycznej oraz Zakładu Rehabilitacji Leczniczej w ramach zadania „Zakup pierwszego wyposażenia dla zakładów przy ul. Cichej 4” Termin składania ofert: 18.12.2019 r.

Działając zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2018. 1986, t.j.z dnia 2018.10.16) zwracamy się zaproszeniem do złożenia oferty cenowej na: – dostawę mebli do Domu Opieki Specjalistycznej oraz Zakładu Rehabilitacji Leczniczej w ramach zadania „Zakup pierwszego wyposażenia dla zakładów przy ul. Cichej 4”  … Czytaj dalej Zaproszenie do złożenia oferty- – dostawa mebli do Domu Opieki Specjalistycznej oraz Zakładu Rehabilitacji Leczniczej w ramach zadania „Zakup pierwszego wyposażenia dla zakładów przy ul. Cichej 4” Termin składania ofert: 18.12.2019 r.