Dostawa mięsa i wyrobów wędliniarskich- termin składnia ofert: 21 marca 2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Działając zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 z późniejszymi zmianami) zwracamy się z zaproszeniem do złożenia oferty cenowej na dostawy mięsa i wyrobów wędliniarskich dla Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ul. Lubańskiej 16, należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki … Czytaj dalej Dostawa mięsa i wyrobów wędliniarskich- termin składnia ofert: 21 marca 2018