Ogłoszenie nr 626862-N-2017 z dnia 2017-12-11 r. – Dostawa leków i produktów leczniczych – Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 13.12.2017 r.

Pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy zamówienia publicznego pn. Dostawa leków i produktów leczniczych dla Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ul. Lubańskiej 16 należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.12.2017 roku pod numerem 626862-N-2017. … Czytaj dalej Ogłoszenie nr 626862-N-2017 z dnia 2017-12-11 r. – Dostawa leków i produktów leczniczych – Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 13.12.2017 r.