Pytania i odpowiedzi -część druga (od dnia 13 do 18 marca 2020 r.)- Dostawa leków i produktów leczniczych- – Ogłoszenie nr 520902-N-2020 z dnia 2020-03-06 r.

Informacja Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków i produktów leczniczych. Zgodnie z art. 38 pkt. 1 Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004r.. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), udzielamy odpowiedzi na następujące pytania oferentów złożonych w terminie od 13.03.2020r. … Czytaj dalej Pytania i odpowiedzi -część druga (od dnia 13 do 18 marca 2020 r.)- Dostawa leków i produktów leczniczych- – Ogłoszenie nr 520902-N-2020 z dnia 2020-03-06 r.