Pytania i odpowiedzi- Dostawa leków i produktów leczniczych – Ogłoszenie nr 520902-N-2020 z dnia 2020-03-06 r.

Informacja Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków i produktów leczniczych. Numer referencyjny: ZPN – SPZOZ/01/2020 Zgodnie z art. 38 pkt. 1 Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004r.. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), udzielamy odpowiedzi na następujące pytania oferentów … Czytaj dalej Pytania i odpowiedzi- Dostawa leków i produktów leczniczych – Ogłoszenie nr 520902-N-2020 z dnia 2020-03-06 r.