PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY

na dostawę sprzętu medycznego i sprzętu IT dla Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu.

ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu

ul. Adama Asnyka 55, 59- 730 Nowogrodziec

NIP: 612-15-45-598

REGON: 230405204


Pytanie 1:
dotyczy: Dostawa aparatu KTG – 1 sztuka
– pkt. 3 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat KTG w technologii dopplerowskiej bez systemu DSP?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuści KTG bez systemu DSP. Opis przedmiotu pozostaje bez zmian.


Pytanie 2:
dotyczy: Dostawa aparatu KTG – 1 sztuka
– pkt. 9 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat KTG z wbudowaną drukarką termiczną z możliwością drukowania na papierze w formie składanki o szerokości 150mm oraz z możliwością podłączenia zewnętrznej drukarki laserowej i drukowania na papierze o formacie A4?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuści KTG KTG z wbudowaną drukarką termiczną z możliwością drukowania na papierze w formie składanki o szerokości 150mm oraz z możliwością podłączenia zewnętrznej drukarki laserowej i drukowania na papierze o formacie A4?

Zapis punktu 9 otrzymuje brzmienie:
„Wydruk badania- wbudowana drukarka termiczna (szerokość wydruku 110 mm) lub wbudowana drukarka termiczna z możliwością drukowania na papierze w formie składanki o szerokości 150 mm oraz z możliwością podłączenia zewnętrznej drukarki laserowej i drukowania na papierze o formacie A4”


Pytanie 3:
Dotyczy: Ultrasonograf stacjonarny, kolor Dopller
Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf z pochylnym i obrotowym monitorem 19” HiReselution? Pozostałe parametry wg opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuści monitor 19 calowy.
Punkt 2 otrzymuje brzmienie:

Monitor – obrotowy i pochylny, nie mniejszy niż 15 cali HiResolution