Protokół Komisji Przetargowej z Sesji Otwarcia Ofert w dniu 03.07.2018

Protokół komisji Przetargowej z sesji otwarcia ofert z dnia 03.07.2018