Ogłoszenie nr 599029-N-2018 z dnia 2018-08-03 r.- Termomodernizacja budynku zlokalizowanego w Nowogrodźcu przy ul. Adama Asnyka 53-55 z robotami towarzyszącymi – Odpowiedź na pytanie Wykonawcy z dnia 14.08.2018 r.

Informacja dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą: „Termomodernizacja budynku zlokalizowanego w Nowogrodźcu przy ul. Adama Asnyka 53-55 z robotami towarzyszącymi ” numer referencyjny: ZP.2.2018. Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. 2017.1579 ze zm.) oferent w dniu 19 czerwca 2018 r. … Czytaj dalej Ogłoszenie nr 599029-N-2018 z dnia 2018-08-03 r.- Termomodernizacja budynku zlokalizowanego w Nowogrodźcu przy ul. Adama Asnyka 53-55 z robotami towarzyszącymi – Odpowiedź na pytanie Wykonawcy z dnia 14.08.2018 r.