Ogłoszenie nr 500194075-N-2018 z dnia 14-08-2018 r.-  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr: 599029-N-2018 dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą: „Termomodernizacja budynku zlokalizowanego w Nowogrodźcu przy ul. Adama Asnyka 53-55 z robotami towarzyszącymi ”

Ogłoszenie nr 500194075-N-2018 z dnia 14-08-2018 r. Nowogrodziec: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 599029-N-2018 Data: 03/08/2018 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWOGRODŹCU, Krajowy numer identyfikacyjny 230405204, ul. Asnyka   55, 59-730  Nowogrodziec, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757316316, e-mail … Czytaj dalej Ogłoszenie nr 500194075-N-2018 z dnia 14-08-2018 r.-  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr: 599029-N-2018 dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą: „Termomodernizacja budynku zlokalizowanego w Nowogrodźcu przy ul. Adama Asnyka 53-55 z robotami towarzyszącymi ”