Nowogrodziec, 21.12.2017r.

PROTOKÓŁ KOMISJI PRZETARGOWEJ Z SESJI OTWARCIA OFERT W DNIU 21.12.2017r.

dotyczy: Znak sprawy: ZP- SPZOZ/01/2017

Protokół z otwarcia ofert w dniu 21 12 2017 ZP SPZOZ 01 2017