Dostawa sprzętu medycznego i sprzętu IT dla Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu, TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19 lipca 2019

Działając zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2018. 1986, t.j.z dnia 2018.10.16) zwracamy się zaproszeniem do złożenia oferty cenowej na – dostawę sprzętu medycznego i sprzętu IT dla Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania o cenę. … Czytaj dalej Dostawa sprzętu medycznego i sprzętu IT dla Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu, TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19 lipca 2019