Dostawa leków i produktów leczniczych – Ogłoszenie nr 520902-N-2020 z dnia 2020-03-06 r.

Ogłoszenie nr 520902-N-2020 z dnia 2020-03-06 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWOGRODŹCU: Dostawa leków i produktów leczniczych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub … Czytaj dalej Dostawa leków i produktów leczniczych – Ogłoszenie nr 520902-N-2020 z dnia 2020-03-06 r.