Dostawy pieluchomajtek i majtek chłonnych wraz z innymi artykułami- termin składania ofert: 06 kwietnia 2018 AKTUALIZACJA

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Działając zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 z późniejszymi zmianami) zwracamy się z zaproszeniem do złożenia oferty cenowej dostawy pieluchomajtek i majtek chłonnych wraz z innymi artykułami higienicznymi dla Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ul. Lubańskiej 16, należących do … Czytaj dalej Dostawy pieluchomajtek i majtek chłonnych wraz z innymi artykułami- termin składania ofert: 06 kwietnia 2018 AKTUALIZACJA