KOMUNIKAT z dnia 13 maja 2020 r. godzina 12:00
na temat sytuacji w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu przy ul. Lubańskiej 16

Informujemy, iż:

Według stanu na 13 maja 2020, na godzinę 12:00 liczba ozdrowiałych pacjentów w zakładach opieki długoterminowej prowadzonym przez SPZOZ: Zakładzie Opieki Paliatywno- Hospicyjnej oraz Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym wynosi 13 osób, z czego 7 osób ozdrowiało w czasie pobytu w Oddziale Izolacyjnym w Obornikach Śląskich oraz 6 osób w naszych zakładach (3 osoby w ZOL oraz 3 osoby w hospicjum).

Liczba personelu, która została uznana za ozdrowiałą wynosi 11 osób, czyli blisko połowa spośród potwierdzonych 24 przypadków zakażeń pracowników. Część z ozdrowiałych pracowników powróciło już do pracy.

W naszych zakładach nadal przebywa 15 osób osób z potwierdzonym wynikiem zakażenia koronawirusem, na łączną liczbę pacjentów wynoszącą 54 osoby. Grupa 6 pacjentów przebywa w oddziałach izolacji: 4 w Obornikach Śląskich, 2 w Szpitalu Jednoimiennym w Bolesławcu.

W naszych zakładach od czasu stwierdzenia zakażenia zmarło 11 pacjentów, z czego 6 pacjentów hospicjum stacjonarnego było w terminalnej fazie choroby nowotworowej a 5 pacjentów zakładu opiekuńczo- leczniczego miało choroby współistniejące. W związku ze stwierdzonym u 10 pacjentów zakażeniem koronawirusem oraz zgodnie z wytycznymi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego nadrzędną przyczyną zgonu w przypadku stwierdzenia zakażenia jest choroba zakaźna. Należy podkreślić, że żaden z pacjentów, którzy zmarli w okresie pandemii w SPZOZ w Nowogrodźcu nie manifestował ewidentnych i ciężkich objawów zakażenia wirusem COVID-19. Nasi pacjenci, u których występowały istotne objawy choroby koronowirusowej przekazywani byli do szpitali jednoimiennych.

W odniesieniu do informacji podanej przez Ministra Zdrowia w dniu 11 maja informujemy, że dane dotyczyły osób, które wykazano w komunikacie z 8 maja, kolejne komunikaty będą uwzględniać dane z niniejszego komunikatu.

Dziękujemy za darowizny rzeczowe oraz wpłaty pieniężne każdej osobie fizycznej, instytucjom, klubom sportowym oraz firmom. Wyrażamy wdzięczność wszystkim, którzy z dobroci serca wsparli nas w tym czasie.


Informacja dla osób fizycznych oraz osób prawnych, którzy pragną wesprzeć finansowo SPZOZ w Nowogrodźcu

Informujemy, że wpłaty na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu można wnosić na rachunek bankowy Zakładu w Santander Polska S.A.:

91 1090 1939 0000 0005 1604 5159

Za każdą okazaną pomoc serdecznie dziękujemy.


PRACA PRZYCHODNI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W związku z sytuacją ryzyka zakażeniem wirusem COVID-19 z dniem 16 marca 2020 roku zmianie ulegają zasady udzielania porad w podstawowej opieki zdrowotnej:

– drzwi wszystkich przychodni pozostaną zamknięte, rejestracja odbywać się będzie jedynie drogą telefoniczną, dlatego apelujemy o nieprzychodzenie bez wcześniejszej rozmowy telefonicznej do przychodni, większość porad będzie udzielana przez lekarzy telefonicznie, drogą telefoniczną uzyskacie Państwo kontynuację e-recept oraz zwolnienia lekarskie.

Na wizyty w Przychodniach umawiani będą jedynie pacjenci, którzy zostaną zakwalifikowani przez lekarza podczas teleporady. 

1. Przychodnia Gminna w Nowogrodźcu, Poradnia Ginekologiczno- Położnicza

numery telefonów:

75 731 61 99

518 902 729

518 902 735

2. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wykrotach

75 736 02 51

3. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Zebrzydowej

75 736 33 85


JEDNOCZEŚNIE PRZYPOMINAMY, ŻE W PRZYPADKU UZASADNIONEGO PODEJRZENIA ZAKAŻENIA WIRUSEMA COVID-19  (objawy ostrego zapalenia górnych dróg oddechowych: wysoka temperatura >38 st C, duszności, kaszel) NALEŻY BEZZWŁOCZNIE KONTAKTOWAĆ SIĘ Z:

1. POWIATOWĄ STACJĄ  SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNĄ W BOLESŁAWCU POD NUMERAMI TELEFONÓW:

75 732 32 46

75 732 32 47

TELEFONY ALARMOWE CAŁODOBOWE: 600 043 978 oraz 514 413 460

2. ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOLESŁAWCU

75 738 01 20

3. W SYTUACJI ZAGROŻENIA ŻYCIA TELEFON ALARMOWY 

112