W związku z sytuacją ryzyka zakażeniem wirusem COVID-19 z dniem 16 marca 2020 roku zmianie ulegają zasady udzielania porad w podstawowej opieki zdrowotnej:

– drzwi wszystkich przychodni pozostaną zamknięte, rejestracja odbywać się będzie jedynie drogą telefoniczną, dlatego apelujemy o nieprzychodzenie bez wcześniejszej rozmowy telefonicznej do przychodni, większość porad będzie udzielana przez lekarzy telefonicznie, drogą telefoniczną uzyskacie Państwo kontynuację e-recept oraz zwolnienia lekarskie.

Na wizyty w Przychodniach umawiani będą jedynie pacjenci, którzy zostaną zakwalifikowani przez lekarza podczas teleporady. 

1. Przychodnia Gminna w Nowogrodźcu, Poradnia Ginekologiczno- Położnicza

numery telefonów:

75 731 61 99

518 902 729

518 902 735

2. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wykrotach

75 736 02 51

3. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Zebrzydowej

75 736 33 85


JEDNOCZEŚNIE PRZYPOMINAMY, ŻE W PRZYPADKU UZASADNIONEGO PODEJRZENIA ZAKAŻENIA WIRUSEMA COVID-19  (objawy ostrego zapalenia górnych dróg oddechowych: wysoka temperatura >38 st C, duszności, kaszel) NALEŻY BEZZWŁOCZNIE KONTAKTOWAĆ SIĘ Z:

1. POWIATOWĄ STACJĄ  SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNĄ W BOLESŁAWCU POD NUMERAMI TELEFONÓW:

75 732 32 46

75 732 32 47

TELEFONY ALARMOWE CAŁODOBOWE: 600 043 978 oraz 514 413 460

2. ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOLESŁAWCU

75 738 01 20

3. W SYTUACJI ZAGROŻENIA ŻYCIA TELEFON ALARMOWY 

112